Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:50:04
Jen se obléknu.
:50:07
Nedìlejte si kvuli mì násilí.
:50:11
Prosím vás!
:50:13
Promiòte. Myslel jsem,
že sem jedu kvuli krásné vyhlídce.

:50:21
Jeden z nás by to mìl zvednout.
:50:31
Haló?
:50:32
Ano. Ano, já vím. Je tady.
:50:39
Nevím, co se stalo.
:50:42
Dobøe. Budu se ho tu
snažit na pár hodin zdržet.

:50:47
Já musím jít.
:50:48
Dobøe. Zavolám ti pozdìji.
:50:54
Vidím, že ráda riskujete.
:50:57
Jak to myslíte?
:50:59
Sedíte tu s mokrými vlasy,
umøete na zápal plic.

:51:06
- Jsou krásné.
- Dìkuji.

:51:08
Vždycky je nosíte vyèesané?
:51:10
- Nelíbí se vám to tak?
- Ano, moc.

:51:13
S vaším... oblièejem... je to nádhera.
:51:18
- Co se to dìje za mými zády?
- Nic.

:51:23
Podívejte - ruce pryè.
:51:40
Mám hlad.
:51:42
Pojd'me se nìkam najíst.
:51:44
- Uvaøím ti nìco èínského.
- Ne. Chci nìco italského s hudbou.

:51:49
- Pujdeme do Blue Mountain Grill.
- Radši bych zustala tady.

:51:53
Má to vìtší kouzlo...
:51:54
o samotì.
:51:56
Ale já nechci,
aby sis máèela ruce v døezu.

:51:59
- Já vaøím ráda.
- Zapomeò na to. Mužu si zavolat?


náhled.
hledat.