Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:51:06
- Jsou krásné.
- Dìkuji.

:51:08
Vždycky je nosíte vyèesané?
:51:10
- Nelíbí se vám to tak?
- Ano, moc.

:51:13
S vaším... oblièejem... je to nádhera.
:51:18
- Co se to dìje za mými zády?
- Nic.

:51:23
Podívejte - ruce pryè.
:51:40
Mám hlad.
:51:42
Pojd'me se nìkam najíst.
:51:44
- Uvaøím ti nìco èínského.
- Ne. Chci nìco italského s hudbou.

:51:49
- Pujdeme do Blue Mountain Grill.
- Radši bych zustala tady.

:51:53
Má to vìtší kouzlo...
:51:54
o samotì.
:51:56
Ale já nechci,
aby sis máèela ruce v døezu.

:51:59
- Já vaøím ráda.
- Zapomeò na to. Mužu si zavolat?

:52:05
Kam voláš?
:52:07
Volám taxi.
:52:10
Tady James Bond. Pošlete mi vuz
na Magenta Drive èíslo... 21 7 1 .

:52:16
Co nejrychleji, prosím. Dìkuji.
:52:19
Já myslela, žes pøijel vozem.
:52:21
Nechce startovat. Problémy s motorem.
:52:24
To vysvìtluje...
:52:27
Vysvìtluje co?
:52:29
Proè potøebuješ taxi.
:52:31
Proè potøebuji taxi?
:52:34
Pozor - moje nehty!
:52:46
- Svìtlo.
- Ne, ne, vždycky nechávám svítit.

:52:53
Co... Co se to dìje?!
:52:56
Odpust'. Zavezte ji
na policii, inspektore. A...


náhled.
hledat.