Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:52:05
Kam voláš?
:52:07
Volám taxi.
:52:10
Tady James Bond. Pošlete mi vuz
na Magenta Drive èíslo... 21 7 1 .

:52:16
Co nejrychleji, prosím. Dìkuji.
:52:19
Já myslela, žes pøijel vozem.
:52:21
Nechce startovat. Problémy s motorem.
:52:24
To vysvìtluje...
:52:27
Vysvìtluje co?
:52:29
Proè potøebuješ taxi.
:52:31
Proè potøebuji taxi?
:52:34
Pozor - moje nehty!
:52:46
- Svìtlo.
- Ne, ne, vždycky nechávám svítit.

:52:53
Co... Co se to dìje?!
:52:56
Odpust'. Zavezte ji
na policii, inspektore. A...

:53:00
pozor na lak na nehty.

náhled.
hledat.