Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:58:24
Radši sundáme plachtu,
pro pøípad, že hlídají radarem.

:58:35
Pádlujeme, kapitáne... ted'!
:59:05
Zakryjte to.
:59:07
Než se rozední, mìli bychom se prospat.
:59:10
Já budu tam.

náhled.
hledat.