Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:57:24
Se zapnutým motorem mužeme jen sem.
:57:27
Ted' musíme pádlovat a spoléhat na vítr.
:57:30
Dobøe.
:57:34
Pujdu s ním.
:57:36
Ne, už jsme se dohodli.
Stejnì je to muj rajón.

:57:38
Ale jestli se nìco stane,
dostanu na krk oprátku já.

:57:41
Canaveral muže èekat
s odstøelem jen 48 hodin.

:57:44
Jsme zpátky za 1 2 hodin.
Jestli ne, je to vᚠrajón.

:57:47
Radìji si pøivezte námoønictvo.
:57:50
Hej, Quarrele, jestli uvidíš draka,
dýchni na nìj, slyšíš?

:57:55
Mᚠv sobì tolik rumu,
že aspoò umøe spokojenej!

:58:24
Radši sundáme plachtu,
pro pøípad, že hlídají radarem.

:58:35
Pádlujeme, kapitáne... ted'!

náhled.
hledat.