Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:56:01
- Takže jste ho zabil?
- Zabili ho, je jedno jak.

:56:05
Pro koho pracujete, profesore?
:56:08
Øeknu vám to, protože tu informaci
nestaèíte použít. Pracuju pro...

:56:14
Je to Smith & Wesson.
:56:17
A šest náboju už jste vystøílel.
:56:35
Lepší je pozdì než vubec.
:56:37
- Všechno pøipraveno?
- Ano, už asi dvì hodiny.

:56:42
Všechno bude v poøádku.
:56:45
Tam, kde jsem míval žaludek,
cítím nìco docela jiného.

:56:49
Já si na Crab Key jen oddechnu.
:56:52
Od èeho? Od sleèen?
:56:54
Ne, od støeleckého výcviku.
:57:24
Se zapnutým motorem mužeme jen sem.
:57:27
Ted' musíme pádlovat a spoléhat na vítr.
:57:30
Dobøe.
:57:34
Pujdu s ním.
:57:36
Ne, už jsme se dohodli.
Stejnì je to muj rajón.

:57:38
Ale jestli se nìco stane,
dostanu na krk oprátku já.

:57:41
Canaveral muže èekat
s odstøelem jen 48 hodin.

:57:44
Jsme zpátky za 1 2 hodin.
Jestli ne, je to vᚠrajón.

:57:47
Radìji si pøivezte námoønictvo.
:57:50
Hej, Quarrele, jestli uvidíš draka,
dýchni na nìj, slyšíš?

:57:55
Mᚠv sobì tolik rumu,
že aspoò umøe spokojenej!


náhled.
hledat.