Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:00:26
Kdo je to?
1:00:34
Jen klid. Já bych tady taky nemìl být.
1:00:37
Vy asi taky ne. Jste sama?
1:00:39
Co vy tady dìláte? Hledáte mušle?
1:00:43
Ne. Jen se rozhlížím.
1:00:45
Nepøibližujte se.
1:00:47
Slibuji, že vám ty mušle neukradnu.
1:00:50
To vám mužu taky slíbit.
1:00:53
Nepøibližujte se!
1:00:55
Mohu vás ujistit,
že mé úmysly jsou naprosto èestné.

1:01:17
Jak se jmenujete?
1:01:20
Ryderová.
1:01:21
Ryderová, a jak dál?
1:01:22
Honey... Ryderová.
1:01:25
- Co je na tom k smíchu?
- Nic. Velmi hezké jméno.

1:01:31
Jak se jmenujete vy?
1:01:33
James.
1:01:36
Honey, pøiplula jste
se vztyèenou vlajkou až k útesu?

1:01:40
Samozøejmì. Vždycky to tak dìlám.
1:01:42
Tak to budou vìdìt,
že jsme tady. Mají radar.

1:01:45
Mé malé lod'ky si nikdo nevšimne.
1:01:48
Èasto tu sbírám mušle.
1:01:50
Nejdøív se mì pokoušeli chytit,
ale nepovedlo se jim to.

1:01:53
- Myslím, že už se neobtìžují.
- Tentokrát budou.

1:01:59
- Tím se ted' neobtìžujte.
- Neobtìžujte?


náhled.
hledat.