Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:01:17
Jak se jmenujete?
1:01:20
Ryderová.
1:01:21
Ryderová, a jak dál?
1:01:22
Honey... Ryderová.
1:01:25
- Co je na tom k smíchu?
- Nic. Velmi hezké jméno.

1:01:31
Jak se jmenujete vy?
1:01:33
James.
1:01:36
Honey, pøiplula jste
se vztyèenou vlajkou až k útesu?

1:01:40
Samozøejmì. Vždycky to tak dìlám.
1:01:42
Tak to budou vìdìt,
že jsme tady. Mají radar.

1:01:45
Mé malé lod'ky si nikdo nevšimne.
1:01:48
Èasto tu sbírám mušle.
1:01:50
Nejdøív se mì pokoušeli chytit,
ale nepovedlo se jim to.

1:01:53
- Myslím, že už se neobtìžují.
- Tentokrát budou.

1:01:59
- Tím se ted' neobtìžujte.
- Neobtìžujte?

1:02:03
Jsou cenné?
1:02:05
Za tuhle dostanu v Miami 50 dolaru.
1:02:08
50!
1:02:12
Slibte, že to nikomu neøeknete.
1:02:15
Slibuji.
1:02:16
- Hej! Pojd'te se podívat!
- Je tady se mnou.

1:02:20
Kapitáne, co na to øíkáte!
1:02:25
Co se dìje?
1:02:31
To je lod' se silným motorem.
Musíme se schovat! Rychle!


náhled.
hledat.