Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:02:03
Jsou cenné?
1:02:05
Za tuhle dostanu v Miami 50 dolaru.
1:02:08
50!
1:02:12
Slibte, že to nikomu neøeknete.
1:02:15
Slibuji.
1:02:16
- Hej! Pojd'te se podívat!
- Je tady se mnou.

1:02:20
Kapitáne, co na to øíkáte!
1:02:25
Co se dìje?
1:02:31
To je lod' se silným motorem.
Musíme se schovat! Rychle!

1:03:02
Urèitì jsou tady.
1:03:04
Takže, pøátelé!
Vzdejte se a nic se vám nestane!

1:03:08
Vzdejte se, nebo budu muset
1:03:10
zahájit støelbu!
1:03:15
Ukažte se!
1:03:17
Víme, že jste tam!
1:03:18
Èekali jsme na vás!
1:03:20
Vyjdìte s rukama nad hlavou
a nic se vám nestane!

1:03:24
Máte poslední možnost!
1:03:26
Blufuje. Hlavu dolu.
1:03:28
Dobøe. Varovali jsme vás!
1:03:31
Jdeme na to!
1:03:33
Nehýbejte se. Brzy pøestanou.
Nevìdí jistì, že tu jsme.

1:03:36
Pal!
1:03:50
Tak vylezete?
1:03:53
Tak dobøe.
1:03:55
My se vrátíme.
1:03:56
Vrátíme se a pøivedeme psy!
1:03:58
Plnou rychlostí vpøed!

náhled.
hledat.