Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:41:00
Všechny systémy vpøed! Vpøed!
1:41:17
Honey! Honey!
1:41:25
Honey!
1:41:35
- Kde je ta dívka, s kterou mì pøivedli?
- Já nevím!

1:41:41
Kde je ta dívka, s kterou mì pøivedli?
1:41:43
- Èíslo dvanáct.
- Doved'te mì tam.


náhled.
hledat.