Dr. No
prev.
play.
mark.
next.

:06:02
Prekinuta. Samo glas.
Linija je i dalje uspostavljena.

:06:05
Je si li proverio obe urgentne frekfencije?
Da, gospodine. Ništa na obe.

:06:09
Pokušavaj dalje. Javi mi
kada se ponovo pojave.

:06:11
Halo? Halo, W6N,
raportiraj mi signale. Kraj.

:06:16
Odeljenje za signale, gospodine.
Jamajka je prekinula središnji-prenos.

:06:20
Ne, gospodine,
nije tehnièka greška.

:06:23
Da, gospodine.
:06:24
Hoæete li mu vi preneti, gospodine?
Vrlo dobro.

:06:34
Izvini te me. Jeste li vi èlan?
Ne. ja tražim gospodina James Bonda.

:06:37
Šta da kažem ko ga traži, gospodine?
Jel bi hteli da mu date moju kartu?

:06:41
Da li bi ste želeli da ostavite vaš kaput
ovde, gospodine?

:07:26
Kuæa æe pokriti razliku?
:07:41
Treba mi novac.
:07:42
Divim se vašoj hrabrosti,
gospoðice..

:07:45
Trench.
Sylvia Trench.

:07:48
Divim se vašoj sreæi,
gospodine..

:07:50
Bond.
James Bond.

:07:55
Da li bi hteli da podignemo limit?
Nemam primedbi.


prev.
next.