Dr. No
prev.
play.
mark.
next.

:07:26
Kuæa æe pokriti razliku?
:07:41
Treba mi novac.
:07:42
Divim se vašoj hrabrosti,
gospoðice..

:07:45
Trench.
Sylvia Trench.

:07:48
Divim se vašoj sreæi,
gospodine..

:07:50
Bond.
James Bond.

:07:55
Da li bi hteli da podignemo limit?
Nemam primedbi.

:08:05
Sad.
:08:11
Izgleda da ste se namerili da me sredite.
To je ideja. Osam.

:08:21
Izvinite, gospodine.
Hvala.

:08:25
Moram da vas napustim. Izvinite me,
ali moram važno je. Hvala vam.

:08:35
Razmenite mi ovo?
:08:41
Šteta što morate da idete
baš kad su stvari postale interesantne.

:08:45
Da.Kažite mi, gospoðo Trench,
da li igrate neku drugu igru?

:08:50
Mislim pored Bakare?
:08:52
Golf,
izmeðu ostalih stvari.

:08:56
Sutra popodne dakle.
Sutra?

:08:59
Mogli bi da odemo na veèeru posle,
možda?


prev.
next.