Dr. No
prev.
play.
mark.
next.

:08:05
Sad.
:08:11
Izgleda da ste se namerili da me sredite.
To je ideja. Osam.

:08:21
Izvinite, gospodine.
Hvala.

:08:25
Moram da vas napustim. Izvinite me,
ali moram važno je. Hvala vam.

:08:35
Razmenite mi ovo?
:08:41
Šteta što morate da idete
baš kad su stvari postale interesantne.

:08:45
Da.Kažite mi, gospoðo Trench,
da li igrate neku drugu igru?

:08:50
Mislim pored Bakare?
:08:52
Golf,
izmeðu ostalih stvari.

:08:56
Sutra popodne dakle.
Sutra?

:08:59
Mogli bi da odemo na veèeru posle,
možda?

:09:03
Zvuèi primamljujuæe.
:09:06
Mogu li vam javiti
ujutro?

:09:09
Odlièno.
:09:12
Moj broj je na kartici.
:09:30
Da li bi hteo da
vidiš da li je tamo?

:09:34
James, gde si zaboga bio?
Pretražio sam ceo London zbog tebe!

:09:40
007 je ovde,
gospodine.

:09:42
Primiæe te za koji minut.
:09:44
Moneypenny!
:09:47
Šta je bilo?
Ja. Data mi je trunka ohrabrenja.

:09:51
Ti mene nikad ne izvodiš na veèere
tako obuèen, James.

:09:54
Ti me nikad ne izvodiš
na veèere, taèka.

:09:57
Bi ja, samo bi me M
poslao na vojni sud...

:09:59
zbog ilegalnog korišæenja
državne imovine.


prev.
next.