Dr. No
prev.
play.
mark.
next.

:09:03
Zvuèi primamljujuæe.
:09:06
Mogu li vam javiti
ujutro?

:09:09
Odlièno.
:09:12
Moj broj je na kartici.
:09:30
Da li bi hteo da
vidiš da li je tamo?

:09:34
James, gde si zaboga bio?
Pretražio sam ceo London zbog tebe!

:09:40
007 je ovde,
gospodine.

:09:42
Primiæe te za koji minut.
:09:44
Moneypenny!
:09:47
Šta je bilo?
Ja. Data mi je trunka ohrabrenja.

:09:51
Ti mene nikad ne izvodiš na veèere
tako obuèen, James.

:09:54
Ti me nikad ne izvodiš
na veèere, taèka.

:09:57
Bi ja, samo bi me M
poslao na vojni sud...

:09:59
zbog ilegalnog korišæenja
državne imovine.

:10:03
Laskanja ti neæe pomoæi,
ali nemoj da prestanezs da pokušavaš. Sad.

:10:08
O èemu se radi?
Strangways. Izgleda ozbiljno.

:10:11
Neprestano razgovaramo
sa Jamaicom veæ tri sata.

:10:15
Uði.
:10:17
Ne zaboravi da pišeš.
:10:33
Dobro veæe,
gospodine.

:10:35
Sada je 3:00 ujutro
Da li ti uopšte spavaš, 007?

:10:40
Nikad kad radim,
gospodine.

:10:42
Sedi.
:10:48
Jamaica je prekinula da prenosi.{16253}{16331}To je bilo usred
poèetne procedure. Proverili smo.

:10:53
Strangways je nestao.
:10:55
Takoðe i njegova sekretarica. Bila je nova.
Tek što smo je poslali tamo.

:10:59
Jel Strangways radio
na neèem specijalnom?


prev.
next.