Dr. No
prev.
play.
mark.
next.

:10:03
Laskanja ti neæe pomoæi,
ali nemoj da prestanezs da pokušavaš. Sad.

:10:08
O èemu se radi?
Strangways. Izgleda ozbiljno.

:10:11
Neprestano razgovaramo
sa Jamaicom veæ tri sata.

:10:15
Uði.
:10:17
Ne zaboravi da pišeš.
:10:33
Dobro veæe,
gospodine.

:10:35
Sada je 3:00 ujutro
Da li ti uopšte spavaš, 007?

:10:40
Nikad kad radim,
gospodine.

:10:42
Sedi.
:10:48
Jamaica je prekinula da prenosi.{16253}{16331}To je bilo usred
poèetne procedure. Proverili smo.

:10:53
Strangways je nestao.
:10:55
Takoðe i njegova sekretarica. Bila je nova.
Tek što smo je poslali tamo.

:10:59
Jel Strangways radio
na neèem specijalnom?

:11:02
Proveravao je nagoveštaje
Amerikanaca.

:11:05
Žalili su se zbog smetnji
sa njihivom Cape Canaveral raketom.

:11:09
Misle da dolazi
iz podruèja Jamaica.

:11:13
Da li ti "toppling" znaci nešto?
Malo.

:11:16
To je ometanje žiroskopske kontrole
navodeæe rakete...

:11:20
Pomoæu radio signala?
:11:22
Manje više.
:11:24
$5 million vredne rakete
nanišanjene na taèku u južnom Antlantiku...

:11:27
ali naðene u sred Brazilske
džungle je dovoljno loše.

:11:31
Sada æe pokušati da ispale
raketu oko meseca.

:11:35
Amerièka CIA je poslala èoveka
da radi sa Strangways.

:11:39
Èoveka po imenu Leiter.
Da li ga znaš?

:11:42
Èuo sam za njega,
ali ga nikad nisam upoznao.

:11:44
Da li je saznao nesto važno?
:11:46
Bolje bi bilo da njega pitaš. Imaš rezervacije
za avion za Kingston koji poleæe u 7:00.

:11:49
To ti daje taèno
tri sata i, dvadeset dva minuta.

:11:54
Oružaru.
:11:56
Poslaæu ti dokumenta
na aerodrom...

:11:59
u samouništivoj torbi.

prev.
next.