Dr. No
prev.
play.
mark.
next.

:14:02
Gospoðo Moneypenny, preskoèite
uobièajeni repertoar. 007 žuri.

:14:18
Sreæno.
:14:59
Vidi!
Naterao si me da promašim.

:15:02
Ti ništa ne promašuješ.
:15:04
Kako si ušla?
Nama veze. Ovde si.

:15:06
Odluèila sam da
prihvatim tvoj poziv.

:15:10
To je bilo za sutra popodne.
:15:13
Da li se uvek oblaèiš ovako za golf?
Presvukla sam se u nešto udobnije.

:15:18
Oh, nadam se da sam
uradila pravu stvar.

:15:20
Uradila si pravu stvar,
ali si izabrala pogrešan trenutak.

:15:24
Moram odmah da idem.
:15:26
Šteta.
:15:29
Baš kada su
stvari postajale zanimljive.

:15:37
Kada si rekao da moraš da ideš?
:15:41
Odmah.
:15:45
Skoro odmah.
:15:46
Skoro odmah.
:15:57
Halo, New York. Vaš Pan Am 323
je upravo sleteo u Kingston, Jamaica.


prev.
next.