Dr. No
prev.
play.
mark.
next.

:13:01
Nosiæeš Walther...
:13:03
osim ukoliko želiš
da se vratiš na obaveštajne poslove.

:13:09
Ne, gospodine,
Ne bih.

:13:11
Od sada æeš da nosiš
drukèiji pištolj. Pokazi mu.

:13:15
Walther PPK.
:13:17
To je 7.65 mil, jaèinom
kao cigle kroz staklo.

:13:22
Koristi Brausch prigušivaè sa veoma malo
promene u težini.

:13:25
Amerièka CIA se kune u njega.
Hvala vam, Major Boothroyd.

:13:29
Hvala vam, gospodine.
Laku noæ, gospodine.

:13:30
Ima nekih pitanja, 007?
Ne, gospodine..

:13:33
Uredu onda.
Sreæno.

:13:35
Hvala vam,
gospodine.

:13:41
Gospodine?
:13:43
Samo ostavi Berettu.
:14:02
Gospoðo Moneypenny, preskoèite
uobièajeni repertoar. 007 žuri.

:14:18
Sreæno.
:14:59
Vidi!
Naterao si me da promašim.


prev.
next.