Dr. No
prev.
play.
mark.
next.

:12:01
Možeš ih prostudirati u avionu.
:12:04
Hoæu da znam šta se desilo
sa Strangways.

:12:08
Gospodine?
:12:11
Skini kaput.
:12:19
Daj mi pištolj.
:12:24
Tako sam i mislio.Ponovo ova prokleta Beretta.
Rekao sam ti o ovome pre.

:12:27
Ti mu kaži,
po poslednji put.

:12:32
Lep je i lagan u ženskoj torbici.
Bez moæi da zaustavi.

:12:37
Neki komentar,
007?

:12:40
Ne slažem se,
gospodine.

:12:42
Koristio sam ovu Berettu deset godina.
Nikad nisam promašio.

:12:46
Možda nisi, ali ti se zaglavila na prošlom poslu.
Proveo si set maseci u bolnici.

:12:50
Ako nosiš broj 00, to znaèi
da imaš dozvolu da ubiješ, ne da budeš ubijen.

:12:54
I odkad sam ja šef MI6,
bilo je 40 % manje...

:12:58
žrtava u 00 odeljenju
i želim da tako ostane.

:13:01
Nosiæeš Walther...
:13:03
osim ukoliko želiš
da se vratiš na obaveštajne poslove.

:13:09
Ne, gospodine,
Ne bih.

:13:11
Od sada æeš da nosiš
drukèiji pištolj. Pokazi mu.

:13:15
Walther PPK.
:13:17
To je 7.65 mil, jaèinom
kao cigle kroz staklo.

:13:22
Koristi Brausch prigušivaè sa veoma malo
promene u težini.

:13:25
Amerièka CIA se kune u njega.
Hvala vam, Major Boothroyd.

:13:29
Hvala vam, gospodine.
Laku noæ, gospodine.

:13:30
Ima nekih pitanja, 007?
Ne, gospodine..

:13:33
Uredu onda.
Sreæno.

:13:35
Hvala vam,
gospodine.

:13:41
Gospodine?
:13:43
Samo ostavi Berettu.

prev.
next.