Dr. No
prev.
play.
mark.
next.

:16:27
Taxi.
:16:29
Uredu,
poði napred.

:16:31
Posluži te se sami.
Taxi.

:16:35
Gospodine. Bond, gospodine?
Da.

:16:39
Ja sam gospodin Jones.Ja sam iz
guvernerove kuæe. Poslali su me da vas dovezem.

:16:42
Uredu. Hoæeš li mi ostaviti torbe u hotel.
Saèekaj. Hoæu da proverim rezervacije.

:16:47
Ja mogu to da uradim.
Ne. Ti se pobrini samo za torbe.

:17:09
Guvernerova kuæa?
Da.

:17:11
Glavnog Sekretara, molim.
Ostanite na vezi, molim.

:17:18
Ko ga traži?
James Bond. Universal Exports.

:17:22
Dobrodošli u Jamaicu.
:17:24
Da, vaš glavni ured me je obavestio
jutros.

:17:27
Da li ste slobodni za ruèak danas? 1:00?
Odgovara mi.

:17:30
Uzgred, da li ste poslali auto
da me saèeka?

:17:32
Auto? Mislio sam da vam nije potreban
oficijalni doèek.

:17:35
Baš tako.
U 1:00 onda.

:17:37
Oprostite mi ako
zakasnim koji minut.

:17:58
Kuda prvo, gospodine?
U Guvernerovu kuæu ,ali nemoj da žuriš.


prev.
next.