Dr. No
prev.
play.
mark.
next.

:17:09
Guvernerova kuæa?
Da.

:17:11
Glavnog Sekretara, molim.
Ostanite na vezi, molim.

:17:18
Ko ga traži?
James Bond. Universal Exports.

:17:22
Dobrodošli u Jamaicu.
:17:24
Da, vaš glavni ured me je obavestio
jutros.

:17:27
Da li ste slobodni za ruèak danas? 1:00?
Odgovara mi.

:17:30
Uzgred, da li ste poslali auto
da me saèeka?

:17:32
Auto? Mislio sam da vam nije potreban
oficijalni doèek.

:17:35
Baš tako.
U 1:00 onda.

:17:37
Oprostite mi ako
zakasnim koji minut.

:17:58
Kuda prvo, gospodine?
U Guvernerovu kuæu ,ali nemoj da žuriš.

:18:02
Samo me provozaj.
:18:33
Jel ti uvek voziš ovako brzo?
Rekao sam ti da nisam u žurbi.

:18:36
Izvinite, gospodine, ali mislim
da neko pokušava da nas prati.

:18:44
Onda predlažem da ga izgubiš.

prev.
next.