Dr. No
prev.
play.
mark.
next.

:18:02
Samo me provozaj.
:18:33
Jel ti uvek voziš ovako brzo?
Rekao sam ti da nisam u žurbi.

:18:36
Izvinite, gospodine, ali mislim
da neko pokušava da nas prati.

:18:44
Onda predlažem da ga izgubiš.
:19:06
Skreni sledeæu desno.
:19:25
Sad, gospodine Jones, prièaj brzo
pre nego što se tvoj prijatelj vrati.

:19:29
Za koga radiš?
:19:32
Ne znam o cemu prièate.
Polsat sam da vas saèekam na aerodromu.

:19:36
Ko vas je poslao?
:19:38
Iz Guvernerove kuæe.
:19:41
Ne bi rekao. Ruke na volan!
Ja sam nervozan putnik.

:19:47
Izlazi napolje.
Mrdaj!

:19:50
Drži ruke
tamo gde mogu da ih vidim.


prev.
next.