Dr. No
prev.
play.
mark.
next.

:27:34
Hej, Pušfeller.
:27:55
Gle, zar to nije moj prijatelj
kome su se pomešale adrese!

:27:59
Ovaj put si dobio pravu
ukoliko voliš da jedeš.

:28:02
Hteo bih ako se
poklapa sa razgovorom.

:28:05
Tamo na brodu,
previše sveta.

:28:08
Ovde, je drukèije.
Posle vas.

:28:12
Sigurno.
:28:19
Postaraj se da nas ne uznemiravaju.
Ništa drugo.

:28:21
Ništa drugo.
:28:29
Izaberi mesto.
Uredu sam.

:28:33
Gospodine, predpostavljam da vi poènete
razgovor. Šta kažete na to?

:28:48
Ne vredi vam da se opirete.
Pušfeller se rve sa aligatorima.

:28:59
Uredu! Ustaj polako
i okrenut ka zidu.


prev.
next.