Dr. No
prev.
play.
mark.
next.

:28:02
Hteo bih ako se
poklapa sa razgovorom.

:28:05
Tamo na brodu,
previše sveta.

:28:08
Ovde, je drukèije.
Posle vas.

:28:12
Sigurno.
:28:19
Postaraj se da nas ne uznemiravaju.
Ništa drugo.

:28:21
Ništa drugo.
:28:29
Izaberi mesto.
Uredu sam.

:28:33
Gospodine, predpostavljam da vi poènete
razgovor. Šta kažete na to?

:28:48
Ne vredi vam da se opirete.
Pušfeller se rve sa aligatorima.

:28:59
Uredu! Ustaj polako
i okrenut ka zidu.

:29:11
Stoj.
:29:17
Polako, polako.
Nemoj mo se uzbuðivati.

:29:25
Pretresi ga.
:29:39
Ništa.
:29:42
Interesantno.
Gde su te merili za ovo?

:29:45
Moj krojaè.
"Savile Row".

:29:47
Tako?
Moj je u Washington.

:29:50
Felix Leiter,
CIA.

:29:53
Mora da si ti James Bond.
:29:56
Kažeš, da bijemo istu bitku?
Ugledao sam te na aerodromu.

:29:59
Kada sam te video da odlaziš sa
suprotnom stranom, mislio sam da sam pogrešio.


prev.
next.