Dr. No
prev.
play.
mark.
next.

:32:03
Zašto želite
još jednu moju sliku?

:32:05
Uslikala sam samo vaš šešir na aerodromu.
Kaži ovom majmunu da me pusti.

:32:09
Za što ti treba moja slika?
:32:11
Tako ja zaraðujem.
Ko te plaæa?

:32:17
Daily Gleaner.
:32:24
Šta mogu da uèinim?
Jesi li viðao ovu devojku pre?

:32:26
Dolazi ovamo povremeno.
Da li vam je dosaðivala?

:32:30
Hocete da je se otarasim?
:32:33
Pozovi Gleaner i pitaj da li
su poslali fotografa veèeras.

:32:37
Nisu me oni poslali.
Ja sam slobodnjak.{49001}{49064}Slobodnjak?
Za koga?

:32:42
Ti..
:32:45
Reci nam i prestaæe.
:32:54
Neæemo izvuæi ništa iz ove devojke.
Hocete da joj polomim ruku?

:32:58
Drugi put.
:33:04
Drugi put ništa nije ispalo.
Vrati joj nazad ruku.

:33:09
Beži,
slobodnjaèe.

:33:11
Zažaliæeš!
Svi æe te zažaliti, vi pacovi!

:33:19
Jedan uzme cijanid, drugi
bi dozvolio da joj polome ruku.

:33:22
Nijedan neæe da prièa.
Ko je toliko zaplašio te ljude?

:33:26
Bolje da saznamo,
ali brzo.

:33:29
Šta je tako specijalno u vezi Crab Key?
Zašto ne možemo da idemo?

:33:31
To ostrvo pripada jednom Kinezu.
Koji nikome ne dozvoljava pristup ostrvu.

:33:36
I had our naval reconnaišance planes
pogledaj.

:33:38
Nisu ništa našli osim boksitne rude,
nisko skenernih C-H zraka.

:33:43
Ali u tome nema ništa
lošeg.

:33:45
Crab Key me strašno plaši.
:33:48
Moji prijatelji su otišli tamo
po školjke.

:33:51
Ali se nisu vratili.
:33:53
Niko od lokalnih ribara
neæe da priðe tom ostrvu.

:33:56
Komandant Strangways i ja
smo otišli noæu.

:33:58
Uzeo bi neke uzorke i vratili bi smo se nazad.
Nije u interesu æoveka da bude tu.


prev.
next.