Dr. No
prev.
play.
mark.
next.

:33:04
Drugi put ništa nije ispalo.
Vrati joj nazad ruku.

:33:09
Beži,
slobodnjaèe.

:33:11
Zažaliæeš!
Svi æe te zažaliti, vi pacovi!

:33:19
Jedan uzme cijanid, drugi
bi dozvolio da joj polome ruku.

:33:22
Nijedan neæe da prièa.
Ko je toliko zaplašio te ljude?

:33:26
Bolje da saznamo,
ali brzo.

:33:29
Šta je tako specijalno u vezi Crab Key?
Zašto ne možemo da idemo?

:33:31
To ostrvo pripada jednom Kinezu.
Koji nikome ne dozvoljava pristup ostrvu.

:33:36
I had our naval reconnaišance planes
pogledaj.

:33:38
Nisu ništa našli osim boksitne rude,
nisko skenernih C-H zraka.

:33:43
Ali u tome nema ništa
lošeg.

:33:45
Crab Key me strašno plaši.
:33:48
Moji prijatelji su otišli tamo
po školjke.

:33:51
Ali se nisu vratili.
:33:53
Niko od lokalnih ribara
neæe da priðe tom ostrvu.

:33:56
Komandant Strangways i ja
smo otišli noæu.

:33:58
Uzeo bi neke uzorke i vratili bi smo se nazad.
Nije u interesu æoveka da bude tu.

:34:01
Kakve uzorke?
Komadiæe stena, peska, vode.

:34:08
A to. Crab Key
poèinje da me interesuje.

:34:12
Šta još znamo
o tom kineskom gospodinu?

:34:15
Ništa naroèito, osim njegovog imena.
Dr. No.

:34:53
Voleo bih da vidim profesora Denta.
Imate li zakazano, gospodine?

:34:56
Ne. Kažite mu da je James Bond.
Upoznali smo se juæe.

:34:59
Vrlo dobro.
On je negde u labaratoriji.


prev.
next.