Dr. No
prev.
play.
mark.
next.

:44:00
Mogu ovuda da izaðem?
:44:15
To je veoma loša navika.
Virenje kroz kljuèaonicu?

:44:19
Nisam prisluškivala.
Tražila sam te fajlove.

:44:22
Za sve što se ne može naæi,
okrivi æe mene.

:44:25
Zaboravi. Mislim da nije
toliko važno.

:44:28
Ne bih voleo da znam da si provela
celo popodne tražeæi te fajlove.

:44:32
Ne.
Popodne sam slobodna.

:44:34
Kakva sluèajnost. I ja sam slobodan.
Zašto mi ne bi pokazala ostrvo?

:44:39
Kako bi trebala da reagujem
na poziv nepoznatog gospodina?

:44:42
Dal bi trebala da kažem,
"da."

:44:44
Ili bi trebalo da kazezm ,
"možda."

:44:46
3:00 u mom hotelu,
možda?

:44:51
Da, možda.
:44:53
Dobro.
:45:05
Ffloruscentni odsjaj ga aktivira.
Pridrži ovo.

:45:08
Sad, gde je komandant Strangways
stavio te uzorke?

:45:12
Otprilike gde ti stojiš.
Dobro.

:45:21
Zdravo.
Jesi li nešto izgubio?

:45:24
Pogledaj ovaj gajgerov brojaè.
:45:29
Ovi uzorci koje je Strangways doneo
sa Crab Key su bili radioaktivni.

:45:34
A profesor Dent mi je rekao
da su bili bezvredni kamenèiæi rude gvozða.

:45:37
Ili je loš profesor ili
je loš lažov.

:45:40
Saznaæu šta je taèno.
Kad najbrže možemo da krenemo na Crab Key?

:45:44
Pa, to je ovako,
Kapetane.

:45:47
Komandant Strangways, je
uzimao uzorke sa svih ostrva.

:45:51
Šta mislite da pogledamo
najbliža ostrva prvo?

:45:53
Ne. Mene intereseje
samo Crab Key.

:45:55
Odveo sam Komandanta tamo,
i prošli smo bez problema.

:45:59
Ne bi hteo èesto da
izazivam sudbinu.


prev.
next.