Dr. No
prev.
play.
mark.
next.

:58:27
Bolje spusti jedra
ukoliko je radar ukljucen.

:58:39
Jel' sad,
Captain. Sad.

:59:09
Pokri ga.
:59:11
Bolje malo da odspavamo
pre nego što svane.

:59:14
Ja æu biti na ovom kraju.

prev.
next.