Dr. No
prev.
play.
mark.
next.

:59:09
Pokri ga.
:59:11
Bolje malo da odspavamo
pre nego što svane.

:59:14
Ja æu biti na ovom kraju.
1:00:30
Ko je to?
1:00:38
Uredu je.
Ni ja ne bi smeo da budem ovde.

1:00:41
Predpostavljam da ni vi?
Dali ste sami?

1:00:43
Šta vi tražite ovde?
Sakupljate školjke?

1:00:47
Ne,
samo razgledam.

1:00:49
Ne mrdaj..
1:00:52
Obeæavam da neæu da vam ukradem školjke.
Ja vam takoðe obeæavam da neæete.

1:00:58
Ostani gde si!
Uveravam vas da su moje namere èasne.


prev.
next.