Dr. No
prev.
play.
mark.
next.

1:00:30
Ko je to?
1:00:38
Uredu je.
Ni ja ne bi smeo da budem ovde.

1:00:41
Predpostavljam da ni vi?
Dali ste sami?

1:00:43
Šta vi tražite ovde?
Sakupljate školjke?

1:00:47
Ne,
samo razgledam.

1:00:49
Ne mrdaj..
1:00:52
Obeæavam da neæu da vam ukradem školjke.
Ja vam takoðe obeæavam da neæete.

1:00:58
Ostani gde si!
Uveravam vas da su moje namere èasne.

1:01:21
Kako se zovete?
1:01:24
Ryder.
Ryder šta?

1:01:26
Honey Ryder.
1:01:29
Šta je smešno u tome?
Ništa. Veoma je lepo ime.

1:01:35
Koje je tvoje ime?
1:01:38
James.
1:01:41
Kaži mi, Honey. Da li si koristila jedra
sve do obale?

1:01:44
Naravno.
To uvek i radim.

1:01:46
Onda æe znati da smo ovde.
Oni imaju radar.

1:01:49
Moj brod je suviše mali
da bi ga primetili.

1:01:52
I ja èesto dolazim ovde
da uzmem školjke.

1:01:54
U poèetku su pokušavali da me uhvate,
ali nisu uspeli.

1:01:57
Sada mislim
da više i nemare.


prev.
next.