Dr. No
prev.
play.
mark.
next.

1:01:21
Kako se zovete?
1:01:24
Ryder.
Ryder šta?

1:01:26
Honey Ryder.
1:01:29
Šta je smešno u tome?
Ništa. Veoma je lepo ime.

1:01:35
Koje je tvoje ime?
1:01:38
James.
1:01:41
Kaži mi, Honey. Da li si koristila jedra
sve do obale?

1:01:44
Naravno.
To uvek i radim.

1:01:46
Onda æe znati da smo ovde.
Oni imaju radar.

1:01:49
Moj brod je suviše mali
da bi ga primetili.

1:01:52
I ja èesto dolazim ovde
da uzmem školjke.

1:01:54
U poèetku su pokušavali da me uhvate,
ali nisu uspeli.

1:01:57
Sada mislim
da više i nemare.

1:02:00
Ovaj put hoæe.
1:02:03
Ostavi to sada!
1:02:05
Da ostavim?
1:02:07
Dali znaš koliko to vredi?
1:02:09
Ova vredi $50 u Miami.
1:02:12
Pedeset!
1:02:16
Obeæavaš da
neæeš nikom reæi?

1:02:19
Obeæavam.
1:02:21
Pogledaj!
Uredu je. On je samnom.

1:02:25
Captain,
šta mislite o ovome?

1:02:29
Šta nije u redu?
1:02:35
To je brod sa jakim motorom.
U zaklon. Ajde!


prev.
next.