Dr. No
prev.
play.
mark.
next.

1:02:00
Ovaj put hoæe.
1:02:03
Ostavi to sada!
1:02:05
Da ostavim?
1:02:07
Dali znaš koliko to vredi?
1:02:09
Ova vredi $50 u Miami.
1:02:12
Pedeset!
1:02:16
Obeæavaš da
neæeš nikom reæi?

1:02:19
Obeæavam.
1:02:21
Pogledaj!
Uredu je. On je samnom.

1:02:25
Captain,
šta mislite o ovome?

1:02:29
Šta nije u redu?
1:02:35
To je brod sa jakim motorom.
U zaklon. Ajde!

1:03:06
Ovde su, uredu.
1:03:08
Ok, ljudi.
Izaðite napolje i neæemo vas povrediti.

1:03:12
Ustanite i pokažite se...
1:03:14
ili æemo biti primorani
da pucamo!

1:03:19
Izaðite napolje!
1:03:21
Znamo da ste tu!
Oèekivali smo vas.

1:03:24
Samo izaðite sa rukama u vis
i biæete ok.

1:03:28
Ovo je vaša zadnja šansa.
1:03:30
Blefiraju,
ali sagni glavu.!

1:03:33
Uredu!
Upozoreni ste!

1:03:35
To je to!
Lezi mirno.

1:03:38
Neæe još dugo.
Oni ne znaju za sigurno da smo ovde.

1:03:40
Pucaj!
1:03:55
Izlazite li?
1:03:56
Uredu, onda.
1:03:58
Vratiæemo se!
Vratiæemo se sa psima!


prev.
next.