Dr. No
prev.
play.
mark.
next.

1:10:02
On se ne trudi.
1:10:05
Skoro sam sigurna da mi je ubio oca.
Šta ti to znaèi?

1:10:09
Vidiš,
moj otac je bio pomorski zoolog.

1:10:12
Došli smo na Caribbean
da bi on mogao da prouèava školjke.

1:10:16
Jednog dana, došao je na Crab Key,
i nikada ga posle nisam videla.

1:10:21
Kažu da se udavio.
1:10:23
Ali on je bio suviše dobar vozaè
da bi mu se nešto tako desilo.

1:10:26
Zar nije policija istažila?
Šta se desilo sa tvojom porodicom?

1:10:29
Istraživali su ali ne dugo.
1:10:32
Onda su rekli,
"Nestao, predpostavlja se mrtav."

1:10:34
Ja nemam porodicu.
Bili smo samo moj otac i ja.

1:10:38
Ovde si sama?
1:10:39
Gde si živela
pre nego što si došla na Caribbean?

1:10:41
Svuda po svetu...
1:10:43
na Philippines,
Bali, Hawaii.

1:10:45
Skoro svuda gde je bilo školjki.
1:10:47
Išla si negde u školu.
1:10:49
Nisam morala.
Imali smo enciklopedije.

1:10:52
Poèela sam od "A" kada sam imala osam god,
i sada sam stigla do "T."

1:10:56
Kladim se da znam više stvari
nego ti.

1:11:00
Zar ti niko u
Kingston nije pomogao?

1:11:03
Pa, bio je tu jedan èovek koji
bio vlasnik mesta gde smo živeli.

1:11:08
Dozvolio mi je da ostanem malo
a da neplatim.

1:11:11
Onda jedne noæi, došao je u moju sobu.
Pa, znaš.

1:11:17
Izgrebala sam mu lice, i onda..
Ali on je bio jaèi od mene.

1:11:22
Šta se desilo?
1:11:25
Stavila sam mu crnog pauka
ispod njegove mreže protiv komaraca.

1:11:29
Ženku,
one su najgore.

1:11:31
Trebalo mu je celu
nedelju da umre..

1:11:36
Dali sam pogrešila?
1:11:39
Ne bi bilo lepo
da ti to preraste u naviku.

1:11:44
Da li imaš
ženu?

1:11:50
Brzo! Ovamo!
1:11:53
Šta god da dolazi,
dolazi ovuda.

1:11:56
Ovog puta,
hoæu da vidim.

1:11:58
I požuri!
Imamo manje od 12 sati.


prev.
next.