Dr. No
prev.
play.
mark.
next.

1:14:01
Šutni ga od tebe.
1:14:05
Devojka æe da stoji tu gde jeste.
Priði meni, ruke napred.

1:14:20
Hajde! Hey, ti!
Gde di misliš da ideš?

1:14:25
Žao mi je ali nemamo cveæe.
Ajde. Idemo.

1:14:30
Ajde! Idemo.
1:14:36
Daj mi taj nož!.
1:14:50
Ostavi ga!
Skolni se sa puta!

1:15:10
Ulazi unutra!
Pazi na èoveka.

1:15:14
Budi oprezan. Bili su u moèvari
i kontaminirani su.

1:15:21
Proveri gajgerovim brojaèem.l
1:15:29
On ima 95, šefe.
Ona je 88.v

1:15:33
Previše za monitore.
Izribaj ih, ali brzo!a

1:15:48
Okreni se.
1:15:58
Nalaz 72.8.
Blato se nakupilo na njihovu odeæu.


prev.
next.