Dr. No
prev.
play.
mark.
next.

1:15:10
Ulazi unutra!
Pazi na èoveka.

1:15:14
Budi oprezan. Bili su u moèvari
i kontaminirani su.

1:15:21
Proveri gajgerovim brojaèem.l
1:15:29
On ima 95, šefe.
Ona je 88.v

1:15:33
Previše za monitore.
Izribaj ih, ali brzo!a

1:15:48
Okreni se.
1:15:58
Nalaz 72.8.
Blato se nakupilo na njihovu odeæu.

1:16:01
Uredu.
Skini im svu odeæu.

1:16:03
Šta hoæe da uradi?
1:16:05
Uradi kako kaže.
Pokupili smo nešto radioaktivno.

1:16:07
Prvo uradi devojku.
Mi ovde nareðujemo!

1:16:10
Uredu, ali uradite nešto sa ovim.
Doði ovde, ti.

1:16:13
Ovde.
1:16:15
Upotrebi visoko mlazne tuševe.
Punim pritiskom.i

1:16:26
68.e
1:16:30
Ona je 47.
Uredu. Pusti èoveka.

1:16:35
On je sad na 40.
1:16:37
Još uvek je suviše visoko.
1:16:40
38.
1:16:43
32.
1:16:45
Palo je na 8.
Drži devojku. Treèa faza.

1:16:50
On je na 18.
1:16:55
On je sad na 8.

prev.
next.