Dr. No
prev.
play.
mark.
next.

1:17:00
Praktièno 0. Ona je èista.
Dobro. Pripremi muškarca.

1:17:08
On broji 4..
1:17:10
Proveri mu nokte.
Stavi ruke ovde.

1:17:14
On je ok.
Obavestiæu recepciju da dolaze.

1:17:19
Dekontaminacija ovde.
Prolaze sad.

1:17:48
Uðite.
1:17:53
Jadnici. Mi prosto nismo
znali kada da vas oèekujemo..

1:17:57
Prvo, je bilo u vreme èaja juèe,
onda oko veèere.

1:18:00
Pre samo pola sata
smo znali sigurno da dolazite.

1:18:03
Cigarete? Imamo Amerièke,
Engleske i Turske.

1:18:07
Ja sam sestra Rose.
Ovo je sestra Lily.

1:18:09
Mi smo ovde da se pobrinemo
da se oseæate što udobnije.

1:18:11
Lepo od vas, ali..
Èekate da vidite vase sobe.

1:18:15
Doruèak je vec naruèen
a onda želite da se odmorite.

1:18:22
Doktor je naredio da
ne budete uznemiravani do veèere.

1:18:26
Obradovaæe se
ako bi mu se pridružili za veèeru.

1:18:28
Da kažem da æe te doæi?
Kaži te mu da smo i mi oduševljeni.

1:18:31
Odlièno.
Verujem da æe biti zadovoljan.

1:18:33
Evo nas.
1:18:37
Ovo je vaša soba,
gospodine Bond.

1:18:41
Ovo je vaše kupatilo ovde.
1:18:44
I za vas,
mlada damo...

1:18:47
ovo je vaša soba.
1:18:51
Naæiæete æistu i
svežu odeæu ovde.

1:18:56
Nadam se da odgovara.
1:18:58
Nismo dobili vaše mere
do sinoæ.


prev.
next.