Dr. No
prev.
play.
mark.
next.

1:18:00
Pre samo pola sata
smo znali sigurno da dolazite.

1:18:03
Cigarete? Imamo Amerièke,
Engleske i Turske.

1:18:07
Ja sam sestra Rose.
Ovo je sestra Lily.

1:18:09
Mi smo ovde da se pobrinemo
da se oseæate što udobnije.

1:18:11
Lepo od vas, ali..
Èekate da vidite vase sobe.

1:18:15
Doruèak je vec naruèen
a onda želite da se odmorite.

1:18:22
Doktor je naredio da
ne budete uznemiravani do veèere.

1:18:26
Obradovaæe se
ako bi mu se pridružili za veèeru.

1:18:28
Da kažem da æe te doæi?
Kaži te mu da smo i mi oduševljeni.

1:18:31
Odlièno.
Verujem da æe biti zadovoljan.

1:18:33
Evo nas.
1:18:37
Ovo je vaša soba,
gospodine Bond.

1:18:41
Ovo je vaše kupatilo ovde.
1:18:44
I za vas,
mlada damo...

1:18:47
ovo je vaša soba.
1:18:51
Naæiæete æistu i
svežu odeæu ovde.

1:18:56
Nadam se da odgovara.
1:18:58
Nismo dobili vaše mere
do sinoæ.

1:19:01
Pozvonite ukoliko želite još nešto.
Bilo sta.

1:19:04
Kao dve karte za London?
1:19:07
Ostaviæu vas dvoje divnih ljudi
na miru.

1:19:24
Ajde da doruèkujemo.
Kako možeš da jedeš u ovom momentu?

1:19:28
Zato što sam gladan. Ne znamo kada
æe nam se ukazati šansa da jedemo.

1:19:32
Evo. Uzmi ovo.
1:19:34
Oprezno. Celo mesto
je verovatno ozvuèeno.

1:19:48
Jesi li..
1:19:51
Imaš li neku ideju
šta ce da urade sa nama?

1:19:53
Namam pojam.š
1:19:56
Nema kvaka
ni prozora takoðe.


prev.
next.