Dr. No
prev.
play.
mark.
next.

1:19:01
Pozvonite ukoliko želite još nešto.
Bilo sta.

1:19:04
Kao dve karte za London?
1:19:07
Ostaviæu vas dvoje divnih ljudi
na miru.

1:19:24
Ajde da doruèkujemo.
Kako možeš da jedeš u ovom momentu?

1:19:28
Zato što sam gladan. Ne znamo kada
æe nam se ukazati šansa da jedemo.

1:19:32
Evo. Uzmi ovo.
1:19:34
Oprezno. Celo mesto
je verovatno ozvuèeno.

1:19:48
Jesi li..
1:19:51
Imaš li neku ideju
šta ce da urade sa nama?

1:19:53
Namam pojam.š
1:19:56
Nema kvaka
ni prozora takoðe.

1:20:01
Onda je zatvor.
Prvoklasna usluga

1:20:09
Šta je bilo?
1:20:12
Ne oseæam se dobro.
1:20:16
Tako mi se spava.
1:20:22
Prokleta kafa!

prev.
next.