Dr. No
prev.
play.
mark.
next.

1:20:01
Onda je zatvor.
Prvoklasna usluga

1:20:09
Šta je bilo?
1:20:12
Ne oseæam se dobro.
1:20:16
Tako mi se spava.
1:20:22
Prokleta kafa!
1:21:35
Kako se oseæaš?
1:21:39
Pospano. Šta nas je
ošamutilo ovako?

1:21:44
U kafi je bila droga.
1:21:51
Vreme je za veèeru. Ne želimo da
naš doktor èeka.

1:21:54
To ne bi bilo uredu.
Spremna?

1:21:59
Nadam se.

prev.
next.