Dr. No
prev.
play.
mark.
next.

1:23:41
Doði da vidiš.
1:23:52
Veštaèka svetla.
1:23:54
Mogli bi da smo nekoliko milja
ispod površine mora.

1:23:56
Pogledaj ovo. Morski tulipi.
Oni ne rastu iznad 300 metara.

1:24:00
Milion dolara,
gospodine Bond.

1:24:04
Pitali ste se koliko košta.
1:24:06
Da znate,
da jesam.

1:24:15
Izvinite me sto se neæu rukovati. Postaje
nezgodno sa ovim. Nesreæa.

1:24:19
Divili ste se mom akvarijumu.
1:24:23
Da,
veoma je impresivan.

1:24:25
Jedinstveno umeæe inžinjera.
Sam sam ga dizajnirao.

1:24:28
neprobojno staklo, 10 inèa debelo, koje
je zaslužno za ove èarobne efekte.

1:24:33
Ribice umišljaju da su kitovi.
1:24:35
Kao i vi na ovom ostrvu,
Dr. No.

1:24:38
Zavisi
sa koje strane stakla se nalazite.

1:24:43
srednje suvi martini, oguljen limun.
Muækan, ne mešan.

1:24:46
Vodka?
Naravno.

1:24:49
Odmah æemo veèerati.
1:24:52
Imamo toliko da diskutujemo,
a tako malo vremena.


prev.
next.