Dr. No
prev.
play.
mark.
next.

1:24:00
Milion dolara,
gospodine Bond.

1:24:04
Pitali ste se koliko košta.
1:24:06
Da znate,
da jesam.

1:24:15
Izvinite me sto se neæu rukovati. Postaje
nezgodno sa ovim. Nesreæa.

1:24:19
Divili ste se mom akvarijumu.
1:24:23
Da,
veoma je impresivan.

1:24:25
Jedinstveno umeæe inžinjera.
Sam sam ga dizajnirao.

1:24:28
neprobojno staklo, 10 inèa debelo, koje
je zaslužno za ove èarobne efekte.

1:24:33
Ribice umišljaju da su kitovi.
1:24:35
Kao i vi na ovom ostrvu,
Dr. No.

1:24:38
Zavisi
sa koje strane stakla se nalazite.

1:24:43
srednje suvi martini, oguljen limun.
Muækan, ne mešan.

1:24:46
Vodka?
Naravno.

1:24:49
Odmah æemo veèerati.
1:24:52
Imamo toliko da diskutujemo,
a tako malo vremena.

1:25:17
Pa, Dr. No, niste tako loše prošli,
uzimajuæi u obzir.

1:25:20
Hendikep je ono
sto smatraš da je.

1:25:22
Ja sam bio ne željeno dete
Nemaèkog misionara...j

1:25:25
i Kineske devojke
iz dobre porodice.

1:25:28
Ali sam postao blagajnik
najjaèe kineske kriminalistièke organizacije.

1:25:32
Retko je da nekom veruju
ko nije skroz Kinez.

1:25:37
Verujem da više nikad neæe.
1:25:39
Pobegao sam u Ameriku sa 10 milliona
njihovih dolara u zlatu.!

1:25:43
Tako ste finansirali
ovu operaciju.

1:25:46
Bila je dobra ideja iskoristiti atomsku snagu.
Drago mi je da možete da ga koristi pravilno.

1:25:50
Ne bi voleo da mislim da su vaše dekontaminacione
komore bile neispravne.

1:25:55
Moj posao mi je dao
jedinstveno znanje o radioaktivitetu...

1:25:59
ali ne po bilo koju cenu,
kao što vidite.


prev.
next.