Dr. No
prev.
play.
mark.
next.

1:25:17
Pa, Dr. No, niste tako loše prošli,
uzimajuæi u obzir.

1:25:20
Hendikep je ono
sto smatraš da je.

1:25:22
Ja sam bio ne željeno dete
Nemaèkog misionara...j

1:25:25
i Kineske devojke
iz dobre porodice.

1:25:28
Ali sam postao blagajnik
najjaèe kineske kriminalistièke organizacije.

1:25:32
Retko je da nekom veruju
ko nije skroz Kinez.

1:25:37
Verujem da više nikad neæe.
1:25:39
Pobegao sam u Ameriku sa 10 milliona
njihovih dolara u zlatu.!

1:25:43
Tako ste finansirali
ovu operaciju.

1:25:46
Bila je dobra ideja iskoristiti atomsku snagu.
Drago mi je da možete da ga koristi pravilno.

1:25:50
Ne bi voleo da mislim da su vaše dekontaminacione
komore bile neispravne.

1:25:55
Moj posao mi je dao
jedinstveno znanje o radioaktivitetu...

1:25:59
ali ne po bilo koju cenu,
kao što vidite.

1:26:04
Vaš izvor energije nas je
zbunjivao neko vreme.

1:26:10
I dalje su zbunjeni.
1:26:12
Više nisu.
Poslao sam kompletan izveštaj.

1:26:14
Blef. Vi niste kontaktirali glavni štab
od kad ste zatražili gajgerov brojaè.

1:26:20
Postoji toliko mnogo fajlova
veæ otvorenih o vama.

1:26:24
Naš, CIA...
1:26:27
jedan od Tong društva
koje ste pokrali.

1:26:30
Kada doðu nevolje, naæi èe te
da je ovo veoma malo ostrvo.

1:26:33
Potroscno malo ostrvo.
1:26:36
Kada moja misija na Crab Key bude
gotova, uništiæu ga i krenuti dalje.

1:26:39
Ali navika povrede
je konstantna.

1:26:42
Vidim da se pitate zašto,
gde, kada.

1:26:44
Udovoljiæu vam samo zato
što ste vi jedini èovek koga sam upoznao...

1:26:47
koji je sposoban da ceni ono
što sam postigao...

1:26:50
i zadržati za sebe.
1:26:53
Samo trenutak.
1:26:55
Nema potrebe uvlaèiti devojku.
Ona nema nikakve veze sa nama.

1:26:59
Pustite je na slobodu.
Obeæaæe da vas neæe odati.


prev.
next.