Dr. No
prev.
play.
mark.
next.

1:26:04
Vaš izvor energije nas je
zbunjivao neko vreme.

1:26:10
I dalje su zbunjeni.
1:26:12
Više nisu.
Poslao sam kompletan izveštaj.

1:26:14
Blef. Vi niste kontaktirali glavni štab
od kad ste zatražili gajgerov brojaè.

1:26:20
Postoji toliko mnogo fajlova
veæ otvorenih o vama.

1:26:24
Naš, CIA...
1:26:27
jedan od Tong društva
koje ste pokrali.

1:26:30
Kada doðu nevolje, naæi èe te
da je ovo veoma malo ostrvo.

1:26:33
Potroscno malo ostrvo.
1:26:36
Kada moja misija na Crab Key bude
gotova, uništiæu ga i krenuti dalje.

1:26:39
Ali navika povrede
je konstantna.

1:26:42
Vidim da se pitate zašto,
gde, kada.

1:26:44
Udovoljiæu vam samo zato
što ste vi jedini èovek koga sam upoznao...

1:26:47
koji je sposoban da ceni ono
što sam postigao...

1:26:50
i zadržati za sebe.
1:26:53
Samo trenutak.
1:26:55
Nema potrebe uvlaèiti devojku.
Ona nema nikakve veze sa nama.

1:26:59
Pustite je na slobodu.
Obeæaæe da vas neæe odati.

1:27:02
Ne, želim. Ostajem sa tobom.
Ne želim te ovde.

1:27:05
Slažem se. Ovo nije mesto za devojku.
Odvedite je.

1:27:14
Nadam se da æe stražari
biti zadovoljni sa njom.

1:27:16
Pustite me!
1:27:19
To je Dom Perignon '55.
Bila bi šteta razbiti ga.

1:27:27
Ja preferiram '53.{131304}{131389}Oèajan pokušaj.
Razoèaravate me.

1:27:35
Nisam budala,
zato me ne smatrajte kao takvog.

1:27:38
Taj nož,
molim vas vratite ga nazad.

1:27:44
Ne možemo svi da budemo geniji.
Možzemo li?.

1:27:47
Kazi te mi. Da li uništavanje
Amerièke rakete...

1:27:49
stvarno nadoknaðuje
namanje šaka?

1:27:53
Rakete su samo prvi korak
u dokazivanju naše snage.

1:27:55
"Naše snage"?
1:27:57
Sa vasim neslaganjem sa ljudskim životom,
morate da radite za istok.


prev.
next.