Dr. No
prev.
play.
mark.
next.

1:27:02
Ne, želim. Ostajem sa tobom.
Ne želim te ovde.

1:27:05
Slažem se. Ovo nije mesto za devojku.
Odvedite je.

1:27:14
Nadam se da æe stražari
biti zadovoljni sa njom.

1:27:16
Pustite me!
1:27:19
To je Dom Perignon '55.
Bila bi šteta razbiti ga.

1:27:27
Ja preferiram '53.{131304}{131389}Oèajan pokušaj.
Razoèaravate me.

1:27:35
Nisam budala,
zato me ne smatrajte kao takvog.

1:27:38
Taj nož,
molim vas vratite ga nazad.

1:27:44
Ne možemo svi da budemo geniji.
Možzemo li?.

1:27:47
Kazi te mi. Da li uništavanje
Amerièke rakete...

1:27:49
stvarno nadoknaðuje
namanje šaka?

1:27:53
Rakete su samo prvi korak
u dokazivanju naše snage.

1:27:55
"Naše snage"?
1:27:57
Sa vasim neslaganjem sa ljudskim životom,
morate da radite za istok.

1:28:00
Istok, Zapad..strane na kompasu..
svaka glupa.

1:28:04
Ja sam clan SPECTRE.
SPECTRE?"

1:28:08
Specijalna izvršiona organizacija
za kontraobaveštajnu...

1:28:10
terorizam, osveta,
iznuðivanje.

1:28:13
Èetiri velika temelja snage...
1:28:15
voðene od strane velikih mozgova
u svetu.

1:28:17
Ispravka.
Kriminalnih mozgova.

1:28:20
Uspešnih kriminalni mozgovi
su uvek superiorniji. Mora da budu.

1:28:24
Zašto postati kriminalac?
1:28:26
Siguran sam da bi zapadu dobro došao
nauènik vašeg kalibra.

1:28:31
Amerikanci su budale.
Ponudio sam im svoje usluge; oni su ih odbili.

1:28:34
Kao i istok.
Sada mogu oboje platiti sa svoje greske.

1:28:38
Svetska dominacija.
To je stari san.

1:28:42
Naše ludnice su pune ljudi koji misle
da su Napoleon, ili Bog.

1:28:52
Insistirate da me isprovocirate.
1:28:54
Mogao sam vas ubiti u moèvari.
Zašto niste??

1:28:59
Mislio sam da ste manje glupi.

prev.
next.