Dr. No
prev.
play.
mark.
next.

1:28:00
Istok, Zapad..strane na kompasu..
svaka glupa.

1:28:04
Ja sam clan SPECTRE.
SPECTRE?"

1:28:08
Specijalna izvršiona organizacija
za kontraobaveštajnu...

1:28:10
terorizam, osveta,
iznuðivanje.

1:28:13
Èetiri velika temelja snage...
1:28:15
voðene od strane velikih mozgova
u svetu.

1:28:17
Ispravka.
Kriminalnih mozgova.

1:28:20
Uspešnih kriminalni mozgovi
su uvek superiorniji. Mora da budu.

1:28:24
Zašto postati kriminalac?
1:28:26
Siguran sam da bi zapadu dobro došao
nauènik vašeg kalibra.

1:28:31
Amerikanci su budale.
Ponudio sam im svoje usluge; oni su ih odbili.

1:28:34
Kao i istok.
Sada mogu oboje platiti sa svoje greske.

1:28:38
Svetska dominacija.
To je stari san.

1:28:42
Naše ludnice su pune ljudi koji misle
da su Napoleon, ili Bog.

1:28:52
Insistirate da me isprovocirate.
1:28:54
Mogao sam vas ubiti u moèvari.
Zašto niste??

1:28:59
Mislio sam da ste manje glupi.
1:29:01
Obièno kada mi neko stane
na put..

1:29:08
Ali vi ste drugaèiji.
Koštate me vremena, novca, i truda.

1:29:12
Oštetili ste moju organizaciju
i moj ponos.

1:29:16
Bio sam radoznao da saznam
Kakav ste vi èovek.

1:29:18
Èak sam mislo da bi
za vas bilo mesta unutar SPECTRE.

1:29:21
Poèastvovan sam.
1:29:23
Preferiram odeljenje za osvete.
1:29:27
Moj prvi posao bi bio da pronaðem
ko je ubio Strangways i Quarrel.

1:29:31
Nažalost, pogrešno sam vas ocenio.
Vi ste samo glupi policajac...

1:29:39
Koga je sreæa napustila.
1:29:42
Èekaju vas
u kontrolnoj sobi.

1:29:46
Bez žurbe. Oni neæe još poèeti
proveru odbrojavanja.

1:29:49
Neæeš se izvuæi
ovaj put.

1:29:52
Amerikanci su pripremljeni
za bilo kakvu nezgodu.

1:29:55
Ja nikad ne uspevam,
gospodine Bond.

1:29:58
Šta da radimo sa njim?

prev.
next.