Dr. No
föregående.
visa.
bokmärken.
nästa.

1:14:03
Flickan stannar där hon är.
Kom fram med händerna framför er.

1:14:18
Kom då!
1:14:20
Hallå där!
Vart tror ni ni är på väg!

1:14:23
Tyvärr har vi inga blommor.
Kom då, så går vi.

1:14:26
Kom då. Kom då, så går vi.
1:14:34
Ge mig kniven.
1:14:48
Låt honom vara!
1:14:50
- Låt honom vara!
- Iväg med dig!

1:15:02
FARA - TILLTRÄDE FÖRBJUDET
1:15:08
Gå in!
1:15:09
Håll ett öga på mannen.
1:15:12
Och var försiktig. De har varit
i träsket, så de är radioaktiva.

1:15:19
Använd Geigermätaren.
1:15:28
Hans värde är 95, chefen.
1:15:30
Hennes är 88.
1:15:31
För mycket för monitorn.
Sanera dem, men fort!

1:15:46
Gör en ny mätning.
1:15:56
- Värde 72.8.
- Gyttjan har gått in i kläderna.

1:15:59
Okej. Tag av alla kläderna.

föregående.
nästa.