Dr. No
föregående.
visa.
bokmärken.
nästa.

1:15:02
FARA - TILLTRÄDE FÖRBJUDET
1:15:08
Gå in!
1:15:09
Håll ett öga på mannen.
1:15:12
Och var försiktig. De har varit
i träsket, så de är radioaktiva.

1:15:19
Använd Geigermätaren.
1:15:28
Hans värde är 95, chefen.
1:15:30
Hennes är 88.
1:15:31
För mycket för monitorn.
Sanera dem, men fort!

1:15:46
Gör en ny mätning.
1:15:56
- Värde 72.8.
- Gyttjan har gått in i kläderna.

1:15:59
Okej. Tag av alla kläderna.
1:16:01
- Vad tänker han göra?
- Gör som han säger. Vi är radioaktiva.

1:16:05
- Flickan först.
- Det är vi som ger order här.

1:16:08
Utmärkt, men gör något åt det här.
Kom hit, ni där. Här.

1:16:13
Använd varmvattenstrålarna.
Högsta tryck.

1:16:24
68.
1:16:28
- Hennes värde är 47.
- Okej. Nu är det mannens tur.

1:16:33
Han har värde 40.
1:16:35
Steg tre och fem.
1:16:38
Värde 38.
1:16:41
32.
1:16:43
- Nere på 8.
- Ta hand om flickan.

1:16:48
Han är nere på 18.
1:16:53
Nu är han nere på 8.
1:16:58
- Hon är klar.
- Bra. Gör mannen klar.


föregående.
nästa.