McLintock!
prev.
play.
mark.
next.

:03:03
Nadam se da æu uspjeti ovog puta
Moja braæa.

:03:06
Veæ imaju velike šešire!
:03:17
Hajde, pusti ih da se zabave.
:03:34
Hoæu li ja voziti? Obeæao
si da æeš mi jednom dopustiti.

:03:40
Bolje pripazi na onaj zaokret na
cesti. Ubit æeš nas obojicu.

:03:49
Hvala gospodine šefe!
:04:08
Stoka ti je na brežuljku, šefe.
:04:16
Hajde. Hija!
:04:37
Samo ih tjeraj. 15 c. Po kili
èim stignu u Cansas City.


prev.
next.