McLintock!
prev.
play.
mark.
next.

:04:08
Stoka ti je na brežuljku, šefe.
:04:16
Hajde. Hija!
:04:37
Samo ih tjeraj. 15 c. Po kili
èim stignu u Cansas City.

:05:30
Šefe, tamo je stari umirovljenik
kojega želim da obiðeš.

:05:38
Znaš li gdje sam veæ vidio
njegovu facu? - Nije old timer.

:05:43
Smucao se po gradu par godina.
- Nemaš ni malo samilosti u sebi.

:05:50
Zdravo, McLintock. - Zdravo.
- Vidim da si dobro. - Nikad bolje.

:05:59
Mene muèe bubrezi. Jetra me
ostavlja bez novèiæa u džepu.


prev.
next.