McLintock!
prev.
play.
mark.
next.

:06:13
Baci to u koèiju. - Da, gosp...
:06:22
Kakva gomila pridošlica.
- To je sve što jesu.

:06:28
To æe usreæiti Douglas. Pune mu
džepove raèunima od zemlje.

:06:33
Što æemo uèiniti. - Ne znam što
æeš ti? Ja, neæu uèiniti ništa.

:06:39
200 obitelji. Èetrvt juneta
tjedno po obitelji. Traju 2 g...

:06:45
To je velika cifra. - Imam 20
grla, svaki druge vrste na Mesa

:06:51
Verde. Ja se ne bunim.
- Neki od nas nemaju puno novaca.

:06:56
Neki od nas nisu stari i umorni,
i ne osjeæaju da im je dosta.

:07:01
Zainteresirao si me, Ben,
nastavi.

:07:04
Kada prvi put vidim jednu
skrivenu kožu sa našim znak om

:07:08
kod onih tamo pridošlica, ubit
æu oraèa. Ti napravi kako želiš.

:07:16
Mi æemo uèiniti ono što moramo.
- Deèki mojih godina zovu me G.W.

:07:21
Ili McLintock. Djeca me
zovu gospodin McLintock.

:07:28
Dobro, gos. McLintock.
Ne zato što te se bojim.

:07:32
Ti si stup ove zemlje. I zato
mislim da te trebam zvati gosp...

:07:38
Odrastao je, G. W... Vlasnik je
polovice ovog prostora.

:07:42
Uèinio sam ga punopravnim
partnerom kada sam vidio

:07:45
doktorovu facu. - Želiš da
glasuje kada ova teritorija

:07:50
postane država, zar ne?
:07:52
Naravno. - Došljacima æe biti
jako tešk o. Bit æe puno vike

:07:56
da je ovaj teritorij predivlji
da postane država. Mi æemo zato


prev.
next.