McLintock!
prev.
play.
mark.
next.

:09:00
Svaki sa plugom i Biblijom.
Nemaju pojma što ih èeka.

:09:10
Skreni mi pozornost ljudi.
:09:16
Ljudi! Ljudi! Ljudi! Ljudi!
:09:27
Skupite se. Ljudi! Skupite se.
:09:34
Ja sam McLintock. Vi
planirate gradnju kuæa i farmi.

:09:40
Da gos. Vlada je svakome
od nas dala 160 ekera.

:09:43
Vlada nik ome ništa nije dala.
Prije nekoliko godina došlo ih

:09:47
je puno sliènih vama. Imali su
dobru prvu godinu. Ugodno ljeto.

:09:52
Blagu zimu. Ali slijedeæe godine
zadnja kiša pala je u veljaèi.

:09:57
I tako mi svega i zeèevi su
shvatili da treba otiæi iz M...

:10:02
Ljudi, znate li tko je to? To je
McLintock. - Rekao sam im to.

:10:11
On kontrolira vodu na 200
kvadratnih milja teritorija.

:10:17
Graða koju ste dobili. Došla je
sa njegove zemlje, izrezana

:10:21
njegovim drvosjeèama i
preraðena u njegovim pilanama.

:10:25
Par puta sam te sk oro ubio dok
smo bili mlaði. Žalim što nisam.

:10:31
Možete li zamisliti
èovjeka koji sve to posjeduje.

:10:35
I rudnike, njih sam zaboravio.
On osporava sirotim ljudima

:10:41
pišljivih 160 ekera. - Tako je,
ti nam osporavaš malo slobodne

:10:49
zemlje. - Ne postoji slobodna
zemlja. Ako sagradite farme

:10:53
morat æete zaraditi svaki eker.
Ali vas se ne može samo tako

:10:58
potjerati iz M... Bog je
namijenio ovu zemlju bizonima.


prev.
next.